Viết tiếp tâm nguyện của Hồ Chủ tịch “Dân tộc ta phải là một dân tộc thông thái”

Ngày đăng

20/04/2021

Trong vô vàn các yếu tố tạo nên phong cách Hồ Chí Minh, không thể không nhắc đến phong cách ham đọc sách báo và tự học suốt đời của Người. Với khát vọng “Dân tộc ta phải là một dân tộc thông thái”, lúc sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt với sách báo, và thư viện, đồng thời Người luôn khích lệ mọi người dành thời gian cho việc đọc, tự học. Để tìm hiểu thêm về quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của sách, báo, phương pháp đọc sách, báo của Người, mời bạn đọc tham khảo cuốn sách Bác Hồ với việc đọc và tự học do Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà biên soạn.

Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc người bạn đường tri kỷ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ba phần nội dung: Bác Hồ với việc đọc; Bác Hồ với việc tự học; và Bác Hồ phát biểu về sách báo, về việc đọc và tự học. Trên từng trang viết, Bác Hồ được tượng hình là hiện thân sinh động và cảm động về việc đọc và tự học. Ở đó, quan điểm và phương pháp đọc sách, tự học của Người được tái hiện với những kinh nghiệm hoạt động thực tế: cách nói, cách viết, cách thu thập, sử dụng tài liệu, tư liệu, tuyên truyền thông tin, phát huy sức mạnh của công tác tuyên truyền, giới thiệu sách báo, cũng như sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với thư viện – nơi được Người cho là “nơi đọc sách của nhân dân”.

Luôn coi trọng vai trò của sách báo, thư viện và quá trình tự học, Bác Hồ đã sớm tự hình thành nhu cầu và thói quen đọc sách báo, ghi chép mỗi ngày. Với quan điểm cuộc sống là trường học vĩ đại nhất, đời sống thực tiễn là người thầy vĩ đại nhất và những tri thức chắt lọc được từ những gì tinh túy của đời sống là những tri thức đáng tin cậy nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, lao động, học tập và tranh đấu suốt đời vì lý tưởng và khát vọng độc lập, tự cường, văn minh của cả dân tộc. Trong vô vàn bài học quý Bác để lại cho hậu thế, bài học về đọc sách và tự học của Người ngày càng được phát huy giá trị trong nỗ lực xây dựng xã hội học tập, noi theo tấm gương và chỉ dẫn của Bác “Còn sống thì còn phải học” và “Mỗi người, nhất là thanh niên phải ham học, ham làm, ham tiến bộ”.

Cuốn sách Bác Hồ với việc đọc và tự học không chỉ cung cấp những hiểu biết về việc đọc và tự học của Bác, mà còn là một dòng chảy tâm huyết hòa chung vào dòng chảy của thời đại, để chắp cánh cho những khát vọng trên hành trình lập thân, lập nghiệp của mỗi người, đóng góp vào công cuộc “làm cho Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn theo dõi trên kênh “Cùng bạn đọc sách”.