Tầm nhìn

VIGEF hướng tới một nền giáo dục phổ thông bình đẳng, có chất lượng và hiệu quả nhằm phát triển tối đa năng lực cần có cho nhóm dân số trong độ tuổi giáo dục phổ thông, giúp cho những cá nhân này có thể làm chủ tương lai và đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Sứ mệnh

VIGEF nỗ lực hành động nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và hiệu quả thông qua quá trình xã hội hóa giáo dục, tạo kết nối và trách nhiệm giữa các bên có liên quan hướng tới một nền giáo dục phổ thông bình đẳng, có chất lượng và hiệu quả.

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Bà Nguyễn Phương Linh

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Ông Đặng Tự Ân

Chủ tịch Hội đồng Quản lý

kiêm Giám đốc Quỹ

Bà Đặng Thị Thanh Huyền

Ủy viên Hội đồng Quản lý

kiêm Phó Giám đốc Quỹ

QUỸ HỖ TRỢ
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM

Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam (Vietnam Innovation of General Education Foundation-VIGEF) là tổ chức phi Chính phủ, hoạt động không vì lợi nhuận và được thành lập theo Quyết định số 2455/QĐ-BNV ngày 23/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và được hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. VIGEF là Quỹ xã hội duy nhất ở Việt Nam được Chính phủ cho phép huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các hoạt động liên quan tới đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam.

100++

Đề án đổi mới

8.000 ++

Trường học

1.000++

Chuyên gia

30

Tỉnh thành

GIÁ TRỊ
TÁC ĐỘNG HƯỚNG TỚI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Chất lượng và bình đẳng trong giáo dục • Phát triển bền vững • Hợp tác • Hội nhập • Sáng tạo • Hiệu quả • Trách nhiệm

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

VIGEF cam kết hoạt động theo các nguyên tắc sau: • Hoạt động dựa trên chiến lược trung và dài hạn (3-10 năm), góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục quốc gia và nhu cầu/nguyện vọng của các bên tham gia trong lĩnh vực giáo dục; • Hoạt động công khai, minh bạch và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền và nhà tài trợ; • Việc tài trợ/hỗ trợ các hoạt động, sáng kiến đổi mới giáo dục được thực hiện theo quy trình lựa chọn minh bạch, cạnh tranh, công bằng và dựa trên kết quả; • Quản lý linh hoạt phù hợp với từng mô hình hoạt động hoặc cơ chế hỗ trợ, có hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Đổi mới cách dạy học và đánh giá học sinh; 2. Đổi mới quản lý nhà trường; 3. Giáo dục giá trị và kỹ năng cho học sinh; 4. Giáo dục STEM/STEAM gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; 5. Nhân rộng mô hình, sáng kiến tốt trong dạy và học ở địa phương.

TIN TỨC

Câu chuyện: “Con chỉ cần được trò chuyện với mọi người thôi là vui rồi!”

Đó là hoàn cảnh của cậu học trò nhỏ L.B.A., học sinh lớp 1, Trường TH&THCS Cao Sơn, khi hàng ngày em đang phải dùng rất nhiều thuốc để chống chọi với căn bệnh động kinh. Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp thu kiến thức, em vẫn luôn cố gắng tới trường […]

NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH CHO HỌC SINH VÙNG CAO

Nước bao phủ gần 70% bề mặt trái đất, nhưng chỉ có 2,5% lượng nước đó là nước tinh khiết phù hợp cho tiêu dùng.[1] Nước là nguồn tài nguyên quý giá, đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống con người.   Ấy thế nhưng, vấn nạn thiếu nước sạch đang ngày càng trở […]

Tháng 6 – Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

Hãy cùng Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF) đồng hành trong một chiến dịch mang tên “Kiến tạo Trường học hạnh phúc” cùng Viettel Money và Give Now.  Theo các bạn, trường học hạnh phúc là gì?  Đó là nơi mà mỗi sáng, các em học sinh hứng khởi […]