Thư mời tham gia Hội thảo quốc gia “Chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng thành công đổi mới giáo dục phổ thông”

Ngày đăng

05/09/2018

THƯ MỜI

THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC GIA “ CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ NHÂN RỘNG THÀNH CÔNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG”

Kính gửi : Các tổ chức và cá nhân quan tâm;

Quỹ Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (Vietnam Innovation of General Education Foundation-VIGEF) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 438/ QĐ-BNV ngày 10/4/2018 của Bộ Nội Vụ. VIGEF là Quỹ xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, có phạm vi trên toàn quốc. Mục tiêu hoạt động của Quỹ là huy động các nguồn lực xã hội về tài chính và con người (các chuyên gia, các cộng tác viên là những nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phổ thông giỏi) để hỗ trợ quá trình đổi mới các cơ sở giáo dục phổ thông. Nội dung hoạt động của Quỹ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài về đổi mới giáo dục phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của Quỹ là các nhà trường, bao gồm HS, CBQL giáo dục, GV và cha mẹ HS.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Quỹ là hỗ trợ nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các bài học thành công về đổi mới giáo dục phổ thông đã thực hiện hiệu quả ở các địa phương. Bài học thành công có thể do các cá nhân, tổ chức kết hợp với các nhà trường nghiên cứu, triển khai và được các cơ quan quản lí giáo dục địa phươngchỉ đạo và áp dụng, được các nhà trường hoan nghênh và ủng hộ.

Để thực hiện mục tiêu như trên, Quỹ sẽ triển khai qua 2 bước:

Bước 1:Hội thảo khoa học để phát hiện và xác định các bài học thành công (bao gồm các sáng kiến,đề tài, dự án) đã và đang triển khai có hiệu quả các địa phương (bao gồm địa bàn, thời gian triển khai và đánh giá tác động tích cực); Đề xuất về cách thức thực hiện tiếp theo hay nhân rộng (bao gồm cả các giải pháp về nhân lực, kinh phí, cơ chế phối hợp thực hiện).

Bước 2:Tập huấn triển khai nhân rộng các bài học thành côngđược khẳng định tại Hội thảo, đồng thời áp dụngcác biện pháp để theo dõi, giám sát, hỗ trợ thực hiện và đánh giá, tổng kết.

Dưới đây là các nội dung chuẩn bị Hội thảo.

 • Tên Hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng thành công đổi mới giáo dục phổ thông”
 • Thời gian: Dự kiến trong tháng 10 năm 2018. Ban tổ chức sẽ có giấy mời chính thức gửi các đại biểu tham dự Hội thảo;
 • Địa điểm: Sẽ được xem xét quyết định phù hợp với các bài học thành công được đề xuất.
 • Nội dung: Quỹ trân trọng đề nghị các cơ quan quản lí giáo dục các cấp, trường đại học, cơ quan nghiên cứu, cán bộ quản lí giáo dục, nhà giáo, nhà khoa học giới thiệu tại Hội thảo khoa học các bài học thành công theo tinh thần nêu trên. Nộidung cụ thể trong báo cáo tham luận, thuộc các lĩnh vực sau:
 1. Nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội hoá giáo dục, tập trung vào việc phát huy vai trò tham gia giáo dục của gia đình và cộng đồng, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ từ trong nước và nước ngoài cho giáo dục;
 2. Phát triển năng lực quản trị nhà trường theo định hướng dân chủ, tự chủ, sáng tạo để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tạo cơ hội áp dụng các hình thức, nội dung giáo dục tiên tiến thông qua xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục nhà trường;
 3. Phát triển năng lực tự chủ, tự học, hợp tác và sáng tạo của học sinh thông qua xây dựng tập thể học sinhcó năng lực tự quản, đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, phát triển văn hoá đọc, giáo dục giá trị, rèn luyện kĩ năng sống, hướng nghiệp cho học sinh,…;
 4. Phát triển năng lực giáo dục của giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu các trường hợp cụ thể (case study), các hình thức tổ chức, các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (bàn tay nặn bột- hand on, dạy học dự án, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, dạy học song ngữ, dạy học STEM, dạy các kĩ năng tư duy phản biện và sáng tạo, kỉ luật tích cực,…);
 5. Đổi mới đánh giá học sinh theo quan điểm đánh giá vì sự tiến bộ và phát triển của học sinh (phối hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kì, tự đánh giá với đánh giá của giáo viên và của cha mẹ học sinh; đa dạng hoá hình thức và công cụ đánh giá; thiết kế đề kiểm tra đánh giá năng lực,…).
 • Gợi ý cấu trúcnội dung báo cáo tham luận:

– Giới thiệu chung bài học thành công (Tên sáng kiến, đề tài, dự án; Tên đơn vị, thời gian đã áp dụng thành công; Đề xuất phạm vi và địa điểm nhân rộng áp dụng);

– Đặt vấn đề;

– Cơ sở lí luận (không đề cập quá sâu);

– Nội dung và kết quả triển khai thực tế;

– Đề xuất những điều kiện để triển khai nhân rộng;

– Tài liệu tham khảo;

– Địa chỉ liên hệ của người gửi báo cáo tham luận (họ tên, cơ quan/tổ chức, điện thoại, email).

Nếu là báo cáo đề xuất thì chỉ nêu các phần: Giới thiệu chung, đặt vấn đề và thêm nội dung dự báo tác động tích cực và những thách thức khi triển khai.

 • Báo cáo tham luận xin gửi về Quỹ, trước ngày 20/9/2018, theo địa chỉ:

– Văn phòng VIGEF. Phòng 906, tầng 9, toàn nhà Sky City Tower; Số 88 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội

– Email: quydoimoigdpt@gmail.com và dangtuanvnen@gmail.com

– Hotline : (+ 84) 98 868 2228.

 • Để đảm bảo tính thống nhất của các báo cáo tham gia Hội thảo, ban tổ chức quy định :

Khổ giấyA4 (21,0 cm × 29,7 cm) và định dạng như sau:

Cănlề: trái: 3cm, phải: 2cm, trên: 2cm, dưới: 2cm

Độ dài: từ 8 đến 15 trang A4 hoặc 6000 đến 8000 từ

Dùng phông chữ Times New Romans, giãn dòng đơn, cỡ chữ 13.

Trân trọng cảm ơn.

CHỦ TỊCH QUỸ

NGUYỄN VINH HIỂN