LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Ngày đăng

02/04/2021

Ngày 31 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch HĐQL Quỹ, ông Nguyễn Vinh Hiển, đã kí quyết định thành lập, công nhận Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Học tập suốt đời. Đồng thời quyết định bổ nhiệm bà Vũ Dương Thúy Ngà, Nguyên Vụ trưởng Vụ thư viện làm Giám đốc Trung tâm.

Ông Nguyễn Vinh Hiển, Chủ tịch HĐQL Quỹ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho bà Vũ Dương Thúy Ngà

Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Học tập suốt đời là đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản lý Quỹ và chịu sự quản lý trực tiếp của Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, đồng thời là đơn vị tự chủ về tài chính, thực hiện chức năng tư vấn, tổ chức các hoạt động và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời và các dịch vụ có liên quan trong phạm vi toàn quốc; thực hiện các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế được nhà nước công nhận.

Ông Đặng Tự Ân, phó Chủ tích HĐQL Quỹ tặng hoa chúc mừng bà Vũ Dương Thúy Ngà
HĐQL Quỹ chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc trung tâm và các khách mời