Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa trường đại học Phenikaa, trường Phổ thông liên cấp Phenikaa và Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam

Ngày đăng

02/04/2021

Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Trường Đại học Phenikaa đã kí thỏa thuận hợp tác với Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF) và Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Phenikaa.

3 bên cùng kí vào thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác này nhằm khẳng định sự hợp tác của Trường Đại học Phenikaa, Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Phenikaa và Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF) trong việc:

  1. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông trong nước.
  2. Nâng cao hiệu quả giáo dục khoa học công nghệ và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.
Ông Đặng Tự Ân, Phó chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ VIGEF chụp hình lưu niệm cùng đại diện trưởng đại học Phenikaa , PGS.TS Phạm Thành Huy

Các bên thống nhất hợp tác trong những lĩnh vực sau:

  1. Hỗ trợ các hoạt động đổi mới giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm góp phần phát triển nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội.
  2. Phối hợp xây dựng các chương trình, cuộc thi nhằm phát triển, nâng cao năng lực của cán bộ giảng dạy, học sinh, sinh viên nhằm mục đích đóng góp cho cộng đồng.
  3. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục STEAM với sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
  4. Chia sẻ và trao đổi ý tưởng, ấn phẩm, thông tin và hợp tác trong nước, quốc tế về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ.
  5. Các hoạt động khác mà các bên cùng thống nhất
Đại diện 3 bên cùng chụp hình lưu niệm