Lễ công bố quyết định thành lập và đủ điều kiện hoạt động

Ngày đăng

20/08/2018

Vào ngày 18/08/2018, Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và đủ điều kiện hoạt động của Quỹ.

Tới dự buổi lễ có sự tham gia của ông Nguyễn Hữu Độ – Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, ông Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội Vụ và bà Thang Thị Hạnh – Vụ trưởng vụ tổ chức phi chính phủ Bộ Nội Vụ và đại diện của các Sở, Phòng giáo dục trên 63 tỉnh thành.

Đại diện cho Bộ Nội Vụ, bà Thang Thị Hạnh lên đọc quyết định số 2455/QĐ-BNV ngày 28/03/2017 về việc chính thức thành lập và công nhận điều lệ quỹ và quyết định số 483/QĐ-BNV ngày 09/04/2018 về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động. Thứ trưởng Bộ Nội Vụ – Ông Vũ Trọng Thừa cũng có mặt và trao quyết định cho đại diện Quỹ.

Bà Thang Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ tổ chức Phi chính phủ đọc quyết định thành lập và đủ điều kiện hoạt động của VIGEF

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Ông Nguyễn Hữu Độ  phát biểu chúc mừng và tin tưởng rằng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, Quỹ VIGEF sẽ mang lại những tích cực trong đổi mới giáo dục.

Vô cùng xúc động trước sự tin tưởng của các lãnh đạo nhà nước, Ông Nguyễn Vinh Hiển – chủ tịch Quỹ, phát biểu chia sẻ tại hội nghị: ¨cảm hứng để những người luôn gắn bó và yêu quí sự nghiệp giáo dục đào tạo đứng ra vận động sáng lập Quỹ chính là bắt nguồn từ đổi mới giáo dục theo Nghị Quyết 29 của TƯ Đảng và đổi mới chương trình  sách giáo khoa theo Nghị quyết 88 của Quốc hội. Quỹ VIGEF là quỹ xã hội, phi chính phủ và không vì lợi nhuận, hoạt động trên toàn quốc theo cơ chế xã hội hoá, công khai minh bạch về quản lí tài chính, nguồn tài trợ và đối tượng được hỗ trợ, hình thức, nội dung và kết quả hoạt động; chịu sự quản lí nhà nước về tổ chức bởi Bộ NV, về chuyên môn bởi Bộ Giáo dục & Đào tạo , về tài chính bởi Bộ Tài chính. Đúng như tên gọi, Quỹ xác định mục đích hoạt động là góp phần vào thành công và ngày càng hoàn thiện quá trình đổi mới giáo dục phổ thông bằng nguồn nhân lực và tài lực từ các nhà tài tài trợ xã hội trong và ngoài nước, nhưng người thực hiện phải chính là các nhà khoa học giáo dục, các cán bộ quản lý giáo dục và các thầy cô giáo, trước hết là đội ngũ các nhà giáo, các giáo viên cốt cán của các nhà trường phổ thông Việt Nam. Quỹ cũng là đầu mối gắn kết giữa các nhà tài trợ và các đơn vị được thụ hưởng những dự án về chuyên môn, tài chính và cơ sở vật chất. Với tinh thần đó, Quỹ xác định giá trị chính của mình là: “Hợp tác, Tận tâm, Lan toả cảm hứng”. Cũng trong buổi lễ, ông Nguyễn Vinh Hiển – chủ tịch Quỹ (nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) kêu gọi các đại diện tham gia gửi báo cáo tham luận về những sáng kiến, bài học thành công tại địa phương tới Quỹ để được hỗ trợ nhân rộng và chia sẻ!