Kỷ niệm 110 năm – Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và Hành trình theo chân Bác

Ngày đăng

05/06/2021

Ngày 5.6.1911 là ngày Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Không cam tâm nhìn cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than, cực khổ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Từ bến cảng Nhà Rồng, với cái tên Nguyễn Văn Ba và nhận làm phụ bếp, Bác đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville với hai bàn tay trắng với khát vọng tìm cho được “tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

Sau ba mươi năm bôn ba nước ngoài, qua ba đại dương, bốn châu lục và ba mươi quốc gia, bằng sự kiên trì, bản lĩnh và trí tuệ, Bác Hồ đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mùa xuân năm 1941, Người về nước cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thành công, ngày 2-9-1945, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đánh dấu một mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng theo con đường của Bác đã chọn, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Hướng tới Kỷ niệm 110 năm – ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2021), Kênh Cùng bạn đọc sách giới thiệu với bạn đọc các tác phẩm viết về sự kiện đầy ý nghĩa này để chúng ta hiểu thêm về cuộc hành trình tìm đường cứu nước oanh liệt nhưng đầy gian lao, vất vả của Bác. Để biết được chi tiết, bạn đọc theo dõi trên Kênh Cùng bạn đọc sách:

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước:

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước:

Hành trình theo chân Bác (1911-1941):

https://www.youtube.com/watch?v=6xInzOTWhTE

Người đi tìm hình của nước:

Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng:

 https://www.youtube.com/watch?v=hiMbTYA00mo

Bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ:

365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: