Ông Nguyễn Vinh Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.

Với cương vị Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông phụ trách các lĩnh vực Giáo dục phổ thông, các trường Sư phạm và Học viện Quản lý Giáo dục. Trực tiếp quản lý các Chương trình, Dự án, Đề án thuộc các lĩnh vực công tác được Bộ trưởng phân công.  Ông có đóng góp to lớn trong việc đưa ra các chủ trương Quốc gia về đổi mới Giáo dục Phổ thông, đặt nền móng và khởi đầu cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới sau năm 2015.


Ông Đặng Tự Ân Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý, kiêm Giám đốc Quỹ

Thời kỳ công tác tại địa phương, ông tham gia chỉ đạo chuyên môn ở Sở Giáo dục và Đào tạo, sau là Hiệu trưởng Trường Năng khiếu (trường Chuyên) liên cấp THCS và THPT. Trường do ông quản lý có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng những học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu ở các lớp học Phổ thông.

Thời kỳ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với cương vị Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, ông đã trực tiếp tham gia quản lý các hoạt động liên quan tới triển khai Chương trình và Sách giáo khoa mới giai đoạn sau năm 2000; Có đóng góp lớn trong việc phát hiện và xây dựng thành công phong trào trường chuẩn quốc gia trên phạm vi cả nước, đồng thời triển khai hiệu quả Dự án cho trẻ em thiệt thòi do UNICEF hỗ trợ kinh phí.

Trong vai trò Vụ trưởng Giám đốc Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC), ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dự án PEDC do ông quản lý là Dự án lớn nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với tổng kinh phí 243,7 triệu USD (trong đó có 61,6 triệu USD do các nước Anh, Úc, Canada và Nauy viện trợ không hoàn lại); Dự án có mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc  44/ 63 tỉnh trong toàn quốc; Thời gian nghiên cứu và triển khai dự án kéo dài trong suốt 10 năm đầu của thế kỷ XXI .

Trong vai trò là Cố vấn cao cấp, Chuyên gia trưởng Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN), ông đã góp phần thay đổi nhà trường truyền thống trở thành những nhà trường đổi mới, theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện cho học sinh. Dự án VNEN với kinh phí viện trợ không hoàn lại của GPE là 84.6 triệu USD và đã áp dụng rộng rãi mô hình tại 4.800 trường tiểu học (chiếm 32% tổng số trường cả nước) và tại 1.500 trườngTHCS (chiếm 14% tổng số trường cả nước)


Bà Phạm Vũ Thanh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Trưởng ban kiểm soát Quỹ

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
Tổng Giám đốc Mekong Capital (MEKONGCAP)

Trong vai trò Tổng Giám Đốc, Phạm Vũ Thanh Giang là Chuyên viên hàng đầu của đội ngũ tư vấn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, và là người hướng dẫn cho các thành viên còn lại của đội ngũ tư vấn đầu tư tại đây.
Trong vai trò là một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Thanh Giang chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Vàng bạc Phú Nhuận và Hệ thống Trường Quốc Tế Việt Úc. Thanh Giang là người phụ trách chính trong việc thoái vốn thành công tại ICP và Digiworld. Cô cũng tham gia vào hoạt động thẩm định các khoản đầu tư tiềm năng của các quỹ do Mekong Capital quản lý. Thanh Giang là thành viên Hội đồng quản trị của các Công ty: Công ty Vàng bạc Phú Nhuận và Hệ thống Trường Quốc Tế Việt Úc. Thanh Giang chuyên về những công ty trong lĩnh vực phát triển thương hiệu, phân phối, bán lẻ và kinh nghiệm khách hàng. Thang Giang cũng đã có kinh nghiệm tham gia tất cả các giai đoạn đầu tư bao gồm tìm kiếm cơ hội đầu tư, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn.

Thanh Giang là thành viên Ban Lãnh đạo của Mekong Capital và Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ. Thanh Giang công tác tại Mekong Capital từ tháng 1 năm 2007.

Phạm Vũ Thanh Giang trước đây là Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Aon Việt Nam, và cũng là một thành viên trong nhóm Tư vấn về quản lý rủi ro.

Bà Đặng Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Quỹ

Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế học, chuyên gia cao cấp về Kinh tế giáo dục, Quản lý giáo dục. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục thuộc Học viện Quản lý giáo dục

Bà có 35 năm kinh nghiệm về giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý giáo dục. Bà có nhiều kinh nghiệm làm việc với nhiều tổ chức quốc tế lớn như WB, ADB, UNESCO, UNICEF,… và các tổ chức Phi Chính phủ trong nước, quốc tế như Save Children Sweden, ChildFund, ….với nhiều dự án giáo dục. Gần đây nhất, bà là Trưởng ban chuyên môn Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQLGDPT (ETEP) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.