STT Logo Tên cá nhân/tổ chức Ngày tài trợ Số tiền
1   Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn LMP 12/11/2018 10.000.000 VNĐ
2   Sở GD&ĐT Lào Cai đối ứng trực tiếp cho Dự án “ Thúc đẩy quản trị nhà trường hướng tới người học” do Quỹ VIGEF tài trợ để triển khai tại tỉnh Lào Cai. 22/02/2019 1.046.000.000 VNĐ
3   Sở GD&ĐT Hưng Yên đối ứng trực tiếp cho Dự án “ Dạy học STEM hướng tới phát triển năng lực học sinh tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” do Quỹ VIGEF tài trợ để triển khai tại tỉnh Hưng Yên. 22/02/2019 200.000.000 VNĐ
4   Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ để triển khai dạy học Giáo dục tài chính (Cha-Ching) cho học sinh lớp 4 huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội. 08/05/2019 92.000.000 VNĐ