Chiến thắng Điện Biên Phủ, một mốc son trong lịch sử Việt Nam

Ngày đăng

07/05/2021

SVVN – Ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi thử thách, khó khăn, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Thực dân Pháp, lập nên một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong lịch sử dân tộc, Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn, tầm vóc vĩ đại, tạo nên bước ngoặt quan trọng đối với Cách mạng Việt Nam, dẫn đến việc ký kết hiệp định Giơnevơ, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, tạo vị thế mới cho Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn góp phần vào phong trào giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ thực dân cũ trên toàn thế giới.

Kể từ khi trận quyết chiến chiến lược đó kết thúc đến nay, đã có hàng nghìn công trình, đề tài, sách, bài viết của các nhà quân sự, chính trị, khoa học ở trong, ngoài nước cùng những hồi ký của các chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã viết về sự kiện lịch sử “chấn động địa cầu” này theo nhiều cách tiếp cận và với nhiều tình cảm khác nhau: Trân trọng, tự hào, yêu thương, khâm phục…

Nhân kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2021), Cùng Bạn đọc sách giới thiệu 2 cuốn sách “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” và “Người lính Điện Biên kể chuyện”.

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn theo dõi trên Kênh Cùng Bạn đọc sách:

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh:

Người lính Điện Biên kể chuyện:

(Ngọc Minh-báo SVVN)